onsdag 18 maj 2016

2016-05-17 Just det ja! Syttende maj.


2016-05-17 Just det ja! Syttende maj.


Bremen – Damme (50 km NNO Osnabrück) 90 km.

Det blev skolläraraktigt avsnittet om tyska Bundesländer. Ska lägga in varning på sånt som kan/bör hoppas över (varning på allt kanske?). I det här fallet är det är den f d skollärarn själv som behöver veta mer.

Fick sällskap på rummet, Paul Chopin från Kiel (fransk mamma), trädgårdspraktikant i Järna, Sverige, i 6 veckor. På väg dit för att därefter kunna söka agronomutbildning.

Nästan alla byar och städer har minnes-
märken efter ortsbor, fallna i krig 1914-18 
och 1939-1945. 
De tyska vägkonstruktörerna  har väldigt långa och väldigt raka linjaler på sina kontor. Söder om Bremen tycks vägen flera gånger försvinna i horisonten. Påminner om romarnas vägar. I Sverige skötte kreaturen den biten genom att kossorna gick runt stenar och bergknallar och tjärnar. Sedan breddades det något för att passa häst och vagn. I Tyskland hyvlar de bara ut asfalten direkt på den plana sand- och jordytan. Geschwint!

Passerar flera Naturschutzgebiet men påfallande ofta är dessa de, relativt små, bokskogs- eller lärkträdsskogar, också granskogar, som ligger mellan öppna, odlade jordbruksmarker. Skogen är tillflykt i en uppskruvad tillvaro och kanske också lite mystik.

Dagens mål var DJH (Jugendherberge) i Damme. EN bil utanför signalerade ”inte fullbelagt”. Efter lite sökande i tomt, väldigt tomt, vandrarhem, stötte jag på receptionisten som meddelade att vandrarhemmet denna dag förklarats ”geschlossen”. Gott om rum men ingen service. Vänligen tipsade hon om Benediktinerklostrets Gasthaus och ett näraliggande Waldhotell. Klostret lät lite spännande men också där oroande stillsamt. Ur de fina blomsterplanteringarna dök en man upp men han behövde beslutshjälp i frågan och ropade ”halvhögt” på Broder Stephan. En bit bort i korridoren ljudet av ”en materialvagn med TV och video på skolklinkersgolv”. Det var Stephan och en gammal Tandbergsbandspelare (!) men tyvärr, många rum men ingen mat.

Waldhotell hade både och, inklusive mycket välsmakande sparrissoppa. Laxen däremot överstekt och torr, mer intressant för en efterhängsen fluga. Stor hästverksamhet alldeles intill.
Sparrisodling
Nyodling?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar